جستجو در وبلاگ

درباره ما

آخرين مطالب

بایگانی

آمار وبلاگخرید ویلا لوکس بالای 200 متر در شیراز

خرید ویلا لوکس در شیراز، ویلا مسکونی برای خرید بالای 200 متر، ویلا برای خرید و فروش در شیراز، ویلا لوکس مسکونی در زرهی، متراژ ویلا مسکونی 260 متر، قیمت خرید ویلا لوکس 1.260.000.000 تومان

خرید ویلا لوکس در شیراز، ویلا مسکونی برای خرید بالای 200 متر، ویلا برای خرید و فروش در شیراز، ویلا لوکس مسکونی در قصرالدشت، متراژ ویلا مسکونی 220 متر، قیمت خرید ویلا لوکس 2.842.000.000 تومان

خرید ویلا لوکس در شیراز، ویلا مسکونی برای خرید بالای 200 متر، ویلا برای خرید و فروش در شیراز، ویلا لوکس مسکونی در قدوسی غربی، متراژ ویلا مسکونی 1350 متر، قیمت خرید ویلا لوکس 7.200.000.000 تومان

خرید ویلا لوکس در شیراز، ویلا مسکونی برای خرید بالای 200 متر، ویلا برای خرید و فروش در شیراز، ویلا لوکس مسکونی در فرهنگ شهر، متراژ ویلا مسکونی 530 متر، قیمت خرید ویلا لوکس 2.000.000.000 تومان

خرید ویلا لوکس در شیراز، ویلا مسکونی برای خرید بالای 200 متر، ویلا برای خرید و فروش در شیراز، ویلا لوکس مسکونی در عفیف آباد، متراژ ویلا مسکونی 420 متر، قیمت خرید ویلا لوکس 1.955.000.000 تومان

خرید ویلا لوکس در شیراز، ویلا مسکونی برای خرید بالای 200 متر، ویلا برای خرید و فروش در شیراز، ویلا لوکس مسکونی در فرهنگ شهر، متراژ ویلا مسکونی 530 متر، قیمت خرید ویلا لوکس 2.000.000.000 تومان

خرید ویلا لوکس در شیراز، ویلا مسکونی برای خرید بالای 200 متر، ویلا برای خرید و فروش در شیراز، ویلا لوکس مسکونی در چمران، متراژ ویلا مسکونی 790 متر، قیمت خرید ویلا لوکس 6.900.000.000 تومان

خرید ویلا لوکس در شیراز، ویلا مسکونی برای خرید بالای 200 متر، ویلا برای خرید و فروش در شیراز، ویلا لوکس مسکونی در صدرا، متراژ ویلا مسکونی 350 متر، قیمت خرید ویلا لوکس 2.350.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید ویلا لوکس در شیراز، ویلا مسکونی برای خرید بالای 200 متر، ویلا برای خرید و فروش در شیراز، ویلا لوکس مسکونی، متراژ ویلا مسکونی، قیمت خرید ویلا لوکسادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:09 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید زمین مسکونی در چالوس مازندران

خرید زمین مسکونی در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در مازندران، متراژ زمین مسکونی در چالوس 5300 متر مربع، قیمت فروش زمین مسکونی 1.500.000.000 تومان

خرید زمین مسکونی در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در مازندران، متراژ زمین مسکونی در چالوس 320 متر مربع، قیمت فروش زمین مسکونی 70.000.000 تومان

خرید زمین مسکونی در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در مازندران، متراژ زمین مسکونی در چالوس 4000 متر مربع، قیمت فروش زمین مسکونی 3.200.000.000 تومان

خرید زمین مسکونی در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در مازندران، متراژ زمین مسکونی در چالوس 300 متر مربع، قیمت فروش زمین مسکونی 85.000.000 تومان

خرید زمین مسکونی در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در مازندران، متراژ زمین مسکونی در چالوس 230 متر مربع، قیمت فروش زمین مسکونی 70.000.000 تومان

خرید زمین مسکونی در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در مازندران، متراژ زمین مسکونی در چالوس 3820 متر مربع، قیمت فروش زمین مسکونی 19.100.000.000 تومان

خرید زمین مسکونی در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در مازندران، متراژ زمین مسکونی در چالوس 7000 متر مربع، قیمت فروش زمین مسکونی 3.500.000.000 تومان

خرید زمین مسکونی در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در چالوس، زمین مسکونی برای فروش در مازندران، متراژ زمین مسکونی در چالوس 1033 متر مربع، قیمت فروش زمین مسکونی 450.000.000 تومانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:09 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید خانه کلنگی در قیطریه تهران

خانه برای فروش در قیطریه تهران، خانه کلنگی برای خرید در محدوده قیطریه تهران، خانه کلنگی مناسب برای خرید در تهران، متراژ خانه کلنگی در قیطریه 510 متر مربع، قیمت خرید خانه در قیطریه تهران 7.300.000.000 تومان

خانه برای فروش در قیطریه تهران، خانه کلنگی برای خرید در محدوده قیطریه تهران، خانه کلنگی مناسب برای خرید در تهران، متراژ خانه کلنگی در قیطریه 516 متر مربع، قیمت خرید خانه در قیطریه تهران 8.200.000.000 تومان

خانه برای فروش در قیطریه تهران، خانه کلنگی برای خرید در محدوده قیطریه تهران، خانه کلنگی مناسب برای خرید در تهران، متراژ خانه کلنگی در قیطریه 220 متر مربع، قیمت خرید خانه در قیطریه تهران 3.520.000.000 تومان

خانه برای فروش در قیطریه تهران، خانه کلنگی برای خرید در محدوده قیطریه تهران، خانه کلنگی مناسب برای خرید در تهران، متراژ خانه کلنگی در قیطریه 384 متر مربع، قیمت خرید خانه در قیطریه تهران 6.590.000.000 تومان

خانه برای فروش در قیطریه تهران، خانه کلنگی برای خرید در محدوده قیطریه تهران، خانه کلنگی مناسب برای خرید در تهران، متراژ خانه کلنگی در قیطریه 511 متر مربع، قیمت خرید خانه در قیطریه تهران 10.731.000.000 تومان

خانه برای فروش در قیطریه تهران، خانه کلنگی برای خرید در محدوده قیطریه تهران، خانه کلنگی مناسب برای خرید در تهران، متراژ خانه کلنگی در قیطریه 405 متر مربع، قیمت خرید خانه در قیطریه تهران 6.000.000.000 تومان

خانه برای فروش در قیطریه تهران، خانه کلنگی برای خرید در محدوده قیطریه تهران، خانه کلنگی مناسب برای خرید در تهران، متراژ خانه کلنگی در قیطریه 741 متر مربع، قیمت خرید خانه در قیطریه تهران 13.500.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خانه برای فروش در قیطریه تهران، خانه کلنگی برای خرید در محدوده قیطریه تهران، خانه کلنگی مناسب برای خرید در تهران، متراژ خانه کلنگی در قیطریه، قیمت خرید خانه در قیطریه تهرانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:09 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید آپارتمان لوکس در کامرانیه جنوبی

خرید آپارتمان در کامرانیه جنوبی، آپارتمان لوکس در کامرانیه تهران، آپارتمان لوکس در تهران برای خرید، متراژ آپارتمان لوکس در کامرانیه 285 متر، قیمت خرید آپارتمان لوکس در کامرانیه 2.850.000.000 تومان

خرید آپارتمان در کامرانیه جنوبی، آپارتمان لوکس در کامرانیه تهران، آپارتمان لوکس در تهران برای خرید، متراژ آپارتمان لوکس در کامرانیه 200 متر، قیمت خرید آپارتمان لوکس در کامرانیه 2.000.000.000 تومان

خرید آپارتمان در کامرانیه جنوبی، آپارتمان لوکس در کامرانیه تهران، آپارتمان لوکس در تهران برای خرید، متراژ آپارتمان لوکس در کامرانیه 100 متر، قیمت خرید آپارتمان لوکس در کامرانیه 890.000.000 تومان

خرید آپارتمان در کامرانیه جنوبی، آپارتمان لوکس در کامرانیه تهران، آپارتمان لوکس در تهران برای خرید، متراژ آپارتمان لوکس در کامرانیه 165 متر، قیمت خرید آپارتمان لوکس در کامرانیه 1.300.000.000 تومان

خرید آپارتمان در کامرانیه جنوبی، آپارتمان لوکس در کامرانیه تهران، آپارتمان لوکس در تهران برای خرید، متراژ آپارتمان لوکس در کامرانیه 100 متر، قیمت خرید آپارتمان لوکس در کامرانیه 900.000.000 تومان

خرید آپارتمان در کامرانیه جنوبی، آپارتمان لوکس در کامرانیه تهران، آپارتمان لوکس در تهران برای خرید، متراژ آپارتمان لوکس در کامرانیه 191 متر، قیمت خرید آپارتمان لوکس در کامرانیه 2.865.000.000 تومان

خرید آپارتمان در کامرانیه جنوبی، آپارتمان لوکس در کامرانیه تهران، آپارتمان لوکس در تهران برای خرید، متراژ آپارتمان لوکس در کامرانیه 110 متر، قیمت خرید آپارتمان لوکس در کامرانیه 1.210.000.000 تومانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:08 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید آپارتمان لوکس در تنکابن مازندران

خرید آپارتمان لوکس در مازندران، آپارتمان لوکس در تنکابن مازندران، متراژ آپارتمان مسکونی لوکس در مازندران در شهر تنکابن 68 متر، قیمت خرید آپارتمان در تنکابن 80.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در مازندران، آپارتمان لوکس در تنکابن مازندران، متراژ آپارتمان مسکونی لوکس در مازندران در شهر تنکابن 75 متر، قیمت خرید آپارتمان در تنکابن 112.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در مازندران، آپارتمان لوکس در تنکابن مازندران، متراژ آپارتمان مسکونی لوکس در مازندران در شهر تنکابن 92 متر، قیمت خرید آپارتمان در تنکابن 124.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در مازندران، آپارتمان لوکس در تنکابن مازندران، متراژ آپارتمان مسکونی لوکس در مازندران در شهر تنکابن 125 متر، قیمت خرید آپارتمان در تنکابن 250.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در مازندران، آپارتمان لوکس در تنکابن مازندران، متراژ آپارتمان مسکونی لوکس در مازندران در شهر تنکابن 97 متر، قیمت خرید آپارتمان در تنکابن 145.500.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در مازندران، آپارتمان لوکس در تنکابن مازندران، متراژ آپارتمان مسکونی لوکس در مازندران در شهر تنکابن 112 متر، قیمت خرید آپارتمان در تنکابن 122.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در مازندران، آپارتمان لوکس در تنکابن مازندران، متراژ آپارتمان مسکونی لوکس در مازندران در شهر تنکابن 102 متر، قیمت خرید آپارتمان در تنکابن 100.000.000 تومانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:08 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

جدیدترین قیمت فروش آپارتمان در لویزان مشهد

فروش آپارتمان مسکونی در مشهد، آپارتمان مسکونی در لویزان، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، متراز آپارتمان مسکونی در مشهد 136 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در لویزان مشهد 238.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در مشهد، آپارتمان مسکونی در لویزان، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، متراز آپارتمان مسکونی در مشهد 65 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در لویزان مشهد 90.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در مشهد، آپارتمان مسکونی در لویزان، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، متراز آپارتمان مسکونی در مشهد 70 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در لویزان مشهد 64.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در مشهد، آپارتمان مسکونی در لویزان، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، متراز آپارتمان مسکونی در مشهد 78 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در لویزان مشهد 156.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در مشهد، آپارتمان مسکونی در لویزان، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، متراز آپارتمان مسکونی در مشهد 140 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در لویزان مشهد 150.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در مشهد، آپارتمان مسکونی در لویزان، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، متراز آپارتمان مسکونی در مشهد 110 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در لویزان مشهد 209.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در مشهد، آپارتمان مسکونی در لویزان، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، متراز آپارتمان مسکونی در مشهد 130 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در لویزان مشهد 190.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در مشهد، آپارتمان مسکونی در لویزان، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، متراز آپارتمان مسکونی در مشهد 76 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در لویزان مشهد 150.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در مشهد، آپارتمان مسکونی در لویزان، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، متراز آپارتمان مسکونی در مشهد 72 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در لویزان مشهد 89.000.000 تومان

کلمات کلیدی: فروش آپارتمان مسکونی در مشهد، آپارتمان مسکونی در لویزان، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، متراز آپارتمان مسکونی در مشهد، قیمت خرید آپارتمان در لویزان مشهدادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:08 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

جدیدترین قیمت آپارتمان مسکونی در منطقه 3 تهران

آپارتمان برای خرید در تهران، آپارتمان در منطقه 3 تهران، آپارتمان مسکونی در ولیعصر، سال ساخت آپارتمان نوساز، آپارتمان در محدوده پارک ساعی، قیمت خرید هر متر آپارتمان در منطقه 3 تهران 11.000.000 تومان

آپارتمان برای خرید در تهران، آپارتمان در منطقه 3 تهران، آپارتمان مسکونی در ولیعصر، سال ساخت آپارتمان نوساز، آپارتمان در محدوده جام جم، قیمت خرید هر متر آپارتمان در منطقه 3 تهران 13.000.000 تومان

آپارتمان برای خرید در تهران، آپارتمان در منطقه 3 تهران، آپارتمان مسکونی در ولیعصر، سال ساخت آپارتمان نوساز، آپارتمان در محدوده قلهک، قیمت خرید هر متر آپارتمان در منطقه 3 تهران 9.000.000 تومان

آپارتمان برای خرید در تهران، آپارتمان در منطقه 3 تهران، آپارتمان مسکونی در ولیعصر، سال ساخت آپارتمان نوساز، آپارتمان در محدوده میدان ونک، قیمت خرید هر متر آپارتمان در منطقه 3 تهران 8.000.000 تومان

آپارتمان برای خرید در تهران، آپارتمان در منطقه 3 تهران، آپارتمان مسکونی در ولیعصر، سال ساخت آپارتمان نوساز، آپارتمان در محدوده زرگنده خاقانی، قیمت خرید هر متر آپارتمان در منطقه 3 تهران 11.800.000 تومان

آپارتمان برای خرید در تهران، آپارتمان در منطقه 3 تهران، آپارتمان مسکونی در ولیعصر، سال ساخت آپارتمان نوساز، آپارتمان در محدوده دروس سوری، قیمت خرید هر متر آپارتمان در منطقه 3 تهران 10.000.000 تومان

آپارتمان برای خرید در تهران، آپارتمان در منطقه 3 تهران، آپارتمان مسکونی در ولیعصر، سال ساخت آپارتمان نوساز، آپارتمان در محدوده اختیاریه مسعود ، قیمت خرید هر متر آپارتمان در منطقه 3 تهران 9.000.000 تومان

آپارتمان برای خرید در تهران، آپارتمان در منطقه 3 تهران، آپارتمان مسکونی در ولیعصر، سال ساخت آپارتمان نوساز، آپارتمان در محدوده اختیاریه غفوری، قیمت خرید هر متر آپارتمان در منطقه 3 تهران 10.000.000 تومان

آپارتمان برای خرید در تهران، آپارتمان در منطقه 3 تهران، آپارتمان مسکونی در ولیعصر، سال ساخت آپارتمان نوساز، آپارتمان در محدوده دروس احتشامیه، قیمت خرید هر متر آپارتمان در منطقه 3 تهران 15.000.000 تومان

کلمات کلیدی: آپارتمان برای خرید در تهران، آپارتمان در منطقه 3 تهران، آپارتمان مسکونی در ولیعصر، سال ساخت آپارتمان نوساز، آپارتمان در محدوده پارک ساعی، قیمت خرید هر متر آپارتمان در منطقه 3 تهرانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:08 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

توزیع فراوانی املاک معامله شده در سال 95

گزارشات رسمی بانک مرکزی در رابطه با حجم معاملات مسکونی انجام شده و درصد خرید و فروش در بازار ملک، می تواند به مستنداتی برای افراد تبدیل شود تا بتوانند برای ورود به بازار مسکن و پیش بینی های روند آینده صنعت ساختمان و بازار ملک، دید بازتر و بهتری داشته باشند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی بر حسب قیمت هر متر مربع، در بهمن ماه سال جاری بررسی شده است. گزارشات از میزان معاملات ملکی در تهران نشان از آن دارد که بیشترین سهم معاملات ملک در صنعت ساختمان 95 ، مربوط به واحدهای مسکونی و آپارتمان های مسکونی با قیمت هر متر مربع آپارتمان 3 میلیون تا 3 میلیون و 500 هزار تومان می باشد. سهم معاملات ملکی آپارتمان های مسکونی با این قیمت، 7/12 درصد می باشد.

واحدهای مسکونی با قیمت هر متر مربع 2 میلیون و 500 هزار تومان تا 3 میلیون تومان سهم 1/12 درصدی در بازار مسکن داشته است. واحدهای مسکونی با قیمت هر متر مربع 5/3 میلیون تومان تا 4 میلیون تومان، 7/10 سهم را به خود اختصاص داده است.

آمار بانک مرکزی نشان از انجام معاملات ملکی زیر قیمت متوسط ملک در تهران دارد و 5/61 درصد از معاملات مسکونی انجام شده در تهران، زیر قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران یعنی 4 میلیون و 500 هزار تومان می باشد. بیشترین خرید و فروش آپارتمان های مسکونی با متراژ 60 تا 70 متر ربع انجام شده است. این مساحت آپارتمان های مسکونی دارای سهم 8/14 درصدی در معاملات مسکن می باشند.

کلمات کلیدی: معاملات ملکی، معاملات مسکونی، آپارتمان مسکونی در تهران، بیشترین خرید و فروش آپارتمان های مسکونی، واحدهای مسکونی، بازار مسکن، آپارتمان های مسکونی، سهم معاملات ملکی، صنعت ساختمان، بازار ملک، توزیع فراوانی املاکادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:07 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

پنت هاوس لوکس برای رهن و اجاره در نیاوران تهران

پنت هاوس لوکس برای اجاره در تهران، پنت هاوس لوکس در نیاوران، رهن و اجاره پنت هاوس در نیاوران، متراژ پنت هاوس لوکس 400 متر، قیمت رهن پنت هاوس لوکس در نیاوران 2.500.000.000 تومان

پنت هاوس لوکس برای اجاره در تهران، پنت هاوس لوکس در نیاوران، رهن و اجاره پنت هاوس در نیاوران، متراژ پنت هاوس لوکس 260 متر، قیمت رهن پنت هاوس لوکس در نیاوران 850.000.000 تومان

پنت هاوس لوکس برای اجاره در تهران، پنت هاوس لوکس در نیاوران، رهن و اجاره پنت هاوس در نیاوران، متراژ پنت هاوس لوکس 240 متر، قیمت رهن پنت هاوس لوکس در نیاوران 800.000.000 تومان

پنت هاوس لوکس برای اجاره در تهران، پنت هاوس لوکس در نیاوران، رهن و اجاره پنت هاوس در نیاوران، متراژ پنت هاوس لوکس 470 متر، قیمت رهن پنت هاوس لوکس در نیاوران 2.500.000.000 تومان

پنت هاوس لوکس برای اجاره در تهران، پنت هاوس لوکس در نیاوران، رهن و اجاره پنت هاوس در نیاوران، متراژ پنت هاوس لوکس 110 متر، قیمت رهن پنت هاوس لوکس در نیاوران 50.000.000 تومان با اجاره ماهانه 3.400.000 تومان

پنت هاوس لوکس برای اجاره در تهران، پنت هاوس لوکس در نیاوران، رهن و اجاره پنت هاوس در نیاوران، متراژ پنت هاوس لوکس 88 متر، قیمت رهن پنت هاوس لوکس در نیاوران 120.000.000 تومان

پنت هاوس لوکس برای اجاره در تهران، پنت هاوس لوکس در نیاوران، رهن و اجاره پنت هاوس در نیاوران، متراژ پنت هاوس لوکس 138 متر، قیمت رهن پنت هاوس لوکس در نیاوران 250.000.000 تومان

پنت هاوس لوکس برای اجاره در تهران، پنت هاوس لوکس در نیاوران، رهن و اجاره پنت هاوس در نیاوران، متراژ پنت هاوس لوکس 100 متر، قیمت رهن پنت هاوس لوکس در نیاوران 20.000.000 تومان با اجاره ماهانه 3.800.000 تومان

کلمات کلیدی: پنت هاوس لوکس برای اجاره در تهران، پنت هاوس لوکس در نیاوران، رهن و اجاره پنت هاوس در نیاوران، متراژ پنت هاوس لوکس، قیمت رهن پنت هاوس لوکس در نیاورانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:07 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

بنای معماری ارگ راین بزرگ ترین بنای خشتی جهان

بناهای معماری و بناهای تاریخی در کشور ما و در شهرهای مختلف به وفور یافت می شوند. آثار معماری تاریخی و معماری ایرانی سنتی، در بسیاری از نقاط ایران قرار دارند که در نوع خود دارای معماری منحصر به فرد و چشم نوازی هستند. مشابه این آثار معماری ایرانی، در کمتر نقطه ای از جهان یافت می شود.

یکی از این بناهای معماری تاریخی در ایران، در شهر کرمان قرار دارد و نام آن ارگ راین می باشد. ارگ راین کرمان از بزرگ ترین بناهای خشتی در جهان است. مساحت این معماری شگفت انگیز 22 هزار متر مربع می باشد. بعد از ارگ بم، بزرگ ترین بنای خشتی جهان می باشد.

نقشه معماری ارگ راین دارای چندین برج در اطراف آن است و خود ارگ به صورت مربع شکل می باشد. حصار دور تا دور ارگ راین که در اطراف بنای معماری تاریخی قرار گرفته است، به بیش از 10 متر ارتفاع می رسد. تا 150 سال پیش، این ارگ دارای قابلیت سکونت بوده است و استفاده از معماری ارگ برای سکونت مشکلی به وجود نمی آورده است. در سال 1374 مرمت و بازسازی بنای معماری آغاز گردیده است.

در این معماری باستانی، خانه ای اعیانی برای سکونت خوش نشینان و اعیانیان واقع گردیده است. ساخت و معماری فضای اعیانی ارگ بسیار متفاوت از معماری قسمت های ارگ است که برای سکونت افراد عامه در نظر گرفته شده است. ارگ راین دارای مکتب خانه، سرباز خانه، ساختمان قرنطینه، مسجد و انبار می باشد.

معماری تسخیر ناپذیر ارگ با توجه به نحوه ی معماری داخلی بناها و همچنین برج های دیده بانی اطراف ارگ، به خوبی به چشم می خورد. برای داشتن تجربه ای شگرف از این معماری تاریخی می توان از نزدیک به این محل مراجعه نمود و دومین بنای بزرگ خشتی جهان را مشاهده کرد.

کلمات کلیدی: معماری تسخیر ناپذیر ارگ، معماری تاریخی، بنای خشتی بزرگ جهان، ارگ بم، ارگ راین، بنای معماری تاریخی، نقشه معماری ارگ، معماری ایرانی، معماری منحصر به فرد، بازسازی بنای معماری، نقشه معماری ارگ، معماری تاریخی در ایران، فضای اعیانی ارگادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:07 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

تعداد صفحات :42   <   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   >  
استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.