جستجو در وبلاگ

درباره ما

آخرين مطالب

بایگانی

آمار وبلاگاجاره ویلا مسکونی لوکس در بابلسر مازندران

اجاره ویلا در مازندران، ویلا لوکس در بابلسر، ویلا اجاره ای لوکس در بابلسر، ویلا لوکس اجاره ای در دریاکنار بابلسر، متراژ ویلا مسکونی لوکس 200 متر، قیمت اجاره روزانه ویلا در بابلسر 475.000 تومان

اجاره ویلا در مازندران، ویلا لوکس در بابلسر، ویلا اجاره ای لوکس در بابلسر، ویلا لوکس اجاره ای در دریاکنار بابلسر، متراژ ویلا مسکونی لوکس 220 متر، قیمت اجاره روزانه ویلا در بابلسر 350.000 تومان

اجاره ویلا در مازندران، ویلا لوکس در بابلسر، ویلا اجاره ای لوکس در بابلسر، ویلا لوکس اجاره ای در دریاکنار بابلسر، متراژ ویلا مسکونی لوکس 160 متر، قیمت اجاره روزانه ویلا در بابلسر 450.000 تومان

اجاره ویلا در مازندران، ویلا لوکس در بابلسر، ویلا اجاره ای لوکس در بابلسر، ویلا لوکس اجاره ای در خزرشهر بابلسر، متراژ ویلا مسکونی لوکس 250 متر، قیمت اجاره روزانه ویلا در بابلسر 300.000 تومان

اجاره ویلا در مازندران، ویلا لوکس در بابلسر، ویلا اجاره ای لوکس در بابلسر، ویلا لوکس اجاره ای در دریاکنار بابلسر، متراژ ویلا مسکونی لوکس 140 متر، قیمت اجاره روزانه ویلا در بابلسر 250.000 تومان

اجاره ویلا در مازندران، ویلا لوکس در بابلسر، ویلا اجاره ای لوکس در بابلسر، ویلا لوکس اجاره ای در دریاکنار بابلسر، متراژ ویلا مسکونی لوکس 190 متر، قیمت اجاره روزانه ویلا در بابلسر 400.000 تومان

اجاره ویلا در مازندران، ویلا لوکس در بابلسر، ویلا اجاره ای لوکس در بابلسر، ویلا لوکس اجاره ای در دریاکنار بابلسر، متراژ ویلا مسکونی لوکس 160 متر، قیمت اجاره روزانه ویلا در بابلسر 250.000 تومان

اجاره ویلا در مازندران، ویلا لوکس در بابلسر، ویلا اجاره ای لوکس در بابلسر، ویلا لوکس اجاره ای در خزرشهر بابلسر، متراژ ویلا مسکونی لوکس 360 متر، قیمت اجاره روزانه ویلا در بابلسر 500.000 تومان

اجاره ویلا در مازندران، ویلا لوکس در بابلسر، ویلا اجاره ای لوکس در بابلسر، ویلا لوکس اجاره ای در دریاکنار بابلسر، متراژ ویلا مسکونی لوکس 300 متر، قیمت اجاره روزانه ویلا در بابلسر 300.000 تومان

اجاره ویلا در مازندران، ویلا لوکس در بابلسر، ویلا اجاره ای لوکس در بابلسر، ویلا لوکس اجاره ای در دریاکنار بابلسر، متراژ ویلا مسکونی لوکس 90 متر، قیمت اجاره روزانه ویلا در بابلسر 180.000 تومان

کلمات کلیدی: اجاره ویلا در مازندران، ویلا لوکس در بابلسر، ویلا اجاره ای لوکس در بابلسر، ویلا لوکس اجاره ای در دریاکنار بابلسر، متراژ ویلا مسکونی لوکس، قیمت اجاره روزانه ویلا در بابلسرادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:06 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

آپارتمان لوکس در محدوده دادگر مشهد

آپارتمان لوکس در دادگر مشهد، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، آپارتمان لوکس در محدوده ی دادگر، متراژ آپارتمان لوکس در مشهد 190 متر مربع، قیمت خریدآپاتمان در دادگر مشهد 627.000.000 تومان

آپارتمان لوکس در دادگر مشهد، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، آپارتمان لوکس در محدوده ی دادگر، متراژ آپارتمان لوکس در مشهد 115 متر مربع، قیمت خریدآپاتمان در دادگر مشهد 303.000.000 تومان

آپارتمان لوکس در دادگر مشهد، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، آپارتمان لوکس در محدوده ی دادگر، متراژ آپارتمان لوکس در مشهد 160 متر مربع، قیمت خریدآپاتمان در دادگر مشهد 520.000.000 تومان

آپارتمان لوکس در دادگر مشهد، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، آپارتمان لوکس در محدوده ی دادگر، متراژ آپارتمان لوکس در مشهد 125 متر مربع، قیمت خریدآپاتمان در دادگر مشهد 200.000.000 تومان

آپارتمان لوکس در دادگر مشهد، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، آپارتمان لوکس در محدوده ی دادگر، متراژ آپارتمان لوکس در مشهد 195 متر مربع، قیمت خریدآپاتمان در دادگر مشهد 604.000.000 تومان

آپارتمان لوکس در دادگر مشهد، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، آپارتمان لوکس در محدوده ی دادگر، متراژ آپارتمان لوکس در مشهد 160 متر مربع، قیمت خریدآپاتمان در دادگر مشهد 496.000.000 تومان

آپارتمان لوکس در دادگر مشهد، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، آپارتمان لوکس در محدوده ی دادگر، متراژ آپارتمان لوکس در مشهد 92 متر مربع، قیمت خریدآپاتمان در دادگر مشهد 320.000.000 تومان

آپارتمان لوکس در دادگر مشهد، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، آپارتمان لوکس در محدوده ی دادگر، متراژ آپارتمان لوکس در مشهد 144 متر مربع، قیمت خریدآپاتمان در دادگر مشهد 445.000.000 تومان

کلمات کلیدی: آپارتمان لوکس در دادگر مشهد، آپارتمان برای خرید و فروش در مشهد، آپارتمان لوکس در محدوده ی دادگر، متراژ آپارتمان لوکس در مشهد، قیمت خریدآپاتمان در دادگر مشهدادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:06 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

ویلا لوکس برای اجاره در نشتارود مازندران

ویلا لوکس برای اجاره، اجاره روزانه ویلا در شمال کشور، ویلا اجاره ای در مازندران، ویلا مسکونی لوکس در نشتارود، ویلا در نشتارود مازندران، متراژ ویلا مسکونی لوکس در نشتارود 700 متر مربع، قیمت اجاره روزانه ویلا مسکونی 1.500.000 تومان

ویلا لوکس برای اجاره، اجاره روزانه ویلا در شمال کشور، ویلا اجاره ای در مازندران، ویلا مسکونی لوکس در نشتارود، ویلا در نشتارود مازندران، متراژ ویلا مسکونی لوکس در نشتارود 130 متر مربع، قیمت اجاره روزانه ویلا مسکونی 300.000 تومان

ویلا لوکس برای اجاره، اجاره روزانه ویلا در شمال کشور، ویلا اجاره ای در مازندران، ویلا مسکونی لوکس در نشتارود، ویلا در نشتارود مازندران، متراژ ویلا مسکونی لوکس در نشتارود 150 متر مربع، قیمت اجاره روزانه ویلا مسکونی 300.000 تومان

ویلا لوکس برای اجاره، اجاره روزانه ویلا در شمال کشور، ویلا اجاره ای در مازندران، ویلا مسکونی لوکس در نشتارود، ویلا در نشتارود مازندران، متراژ ویلا مسکونی لوکس در نشتارود 400 متر مربع، قیمت اجاره روزانه ویلا مسکونی 700.000 تومان

کلمات کلیدی: ویلا لوکس برای اجاره، اجاره روزانه ویلا در شمال کشور، ویلا اجاره ای در مازندران، ویلا مسکونی لوکس در نشتارود، ویلا در نشتارود مازندران، متراژ ویلا مسکونی لوکس در نشتارود، قیمت اجاره روزانه ویلا مسکونیادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:06 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

ویلا لوکس برای اجاره در رویان مازندران

ویلا لوکس برای اجاره، ویلا اجاره ای در شهر رویان، ویلا مسکونی لوکس در شمال کشور، ویلا اجاره ای در مازندران، ویلا لوکس در رویان مازندران، متراژ ویلا لوکس مسکونی 500 متر مربع، قیمت ویلا لوکس در رویان 1.800.000 تومان

 

ویلا لوکس برای اجاره، ویلا اجاره ای در شهر رویان، ویلا مسکونی لوکس در شمال کشور، ویلا اجاره ای در مازندران، ویلا لوکس در رویان مازندران، متراژ ویلا لوکس مسکونی 140 متر مربع، قیمت ویلا لوکس در رویان 1.400.000 تومان

 

ویلا لوکس برای اجاره، ویلا اجاره ای در شهر رویان، ویلا مسکونی لوکس در شمال کشور، ویلا اجاره ای در مازندران، ویلا لوکس در رویان مازندران، متراژ ویلا لوکس مسکونی 183 متر مربع، قیمت ویلا لوکس در رویان 480.000 تومان

 

ویلا لوکس برای اجاره، ویلا اجاره ای در شهر رویان، ویلا مسکونی لوکس در شمال کشور، ویلا اجاره ای در مازندران، ویلا لوکس در رویان مازندران، متراژ ویلا لوکس مسکونی 235 متر مربع، قیمت ویلا لوکس در رویان 500.000 تومان

 

ویلا لوکس برای اجاره، ویلا اجاره ای در شهر رویان، ویلا مسکونی لوکس در شمال کشور، ویلا اجاره ای در مازندران، ویلا لوکس در رویان مازندران، متراژ ویلا لوکس مسکونی 400 متر مربع، قیمت ویلا لوکس در رویان 2.500.000 تومان

 

کلمات کلیدی: ویلا لوکس برای اجاره، ویلا اجاره ای در شهر رویان، ویلا مسکونی لوکس در شمال کشور، ویلا اجاره ای در مازندران، ویلا لوکس در رویان مازندران، متراژ ویلا لوکس مسکونی، قیمت ویلا لوکس در رویانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:05 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

وام مسکن 4 درصدی 27 درصدی با اقساط بالای 1.5 میلیونی شد

متقاضیان خرید مسکن در این پروژه مسکونی می نویسد. احداث واحدهای مسکونی و تهیه املاک مسکونی در استان قزوین 14 سال است به طول می انجامد و دارای مشکلات فراوانی است. تاکنون کسی پاسخگوی مشکلات مسکن نبوده است.

وام مسکن 23 میلیون تومانی که 7 سال گذشته به متقاضیان خرید مسکن و خریداران ملک مسکونی در این پروژه اعطا شده است، اکنون باید با مبلغ 114 میلیون تومان بازپرداخت گردد. اقشار ضعیف توانایی بازپرداخت تسهیلات مسکن با این مبلغ را ندارند.

اقساط ماهانه وام مسکن برای مبالغ مذکور، ماهانه 1 میلیون و 583 هزار تومان می باشد. جمع زیادی از بازنشستگان دیروز در برابر بانک ملی ولیعصر تجمع نمودند و خواستار رسیدگی به مشکلات مسکن خریداری شده ی خود شدند. این افراد در روز 15 اسفند در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع نمودند و با قول هایی که نمایندگان مجلس قزوین به آنها دادند، متفرق گردیدند.

بعد از گذشت 14 سال وام مسکن که قرار بود با سود 4 درصد بازپرداخت شود، به نرخ 27 درصد رسیده است. این در حالی است که بسیاری از واحدهای مسکونی و آپارتمان های مسکونی تحویل داده نشده اند و واحدهای مسکونی هم که تحویل شده اند ناقص هستند.

کلمات کلیدی: وام مسکن، تسهیلات مسکن، آپارتمان های مسکونی، واحدهای مسکونی، اقساط ماهانه وام مسکن، مشکلات مسکن خریداری شده، خرید مسکن، خریداران ملک مسکونی، تهیه املاک مسکونی، متقاضیان خرید مسکنادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:05 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

معماری لوکس رستوران با استفاده از استیل

یکی از لوکس ترین معماری های جهان برای رستوران و طراحی معماری دکوراسیون داخلی رستوان، در شهر پاریس می باشد. یک رستوران در پاریس با استفاده از استیل طراحی شده است. نمای زیبای معماری داخلی و هنر معماری مدرن در این رستوران به گونه ای است که آن را در زمره ی زیباترین معماری های جهان قرار داده است.

وقتی وارد رستوران می شوید، متریال استفاده شده در معماری این رستوران و همچنین استیل های براق موجود در تمام فضای رستوران، چشم را به زیبایی می نوازد. در معماری داخلی رستوران و معماری مدرن استفاده شده در داخل این فضا، از استیل برای طراحی انواع مختلف وسایل و ابزارها استفاده شده است.

در کمتر رستورانی در جهان برای فضای داخلی و معماری داخلی از این حجم استیل براق و درجه یک استفاده شده است. هنر معماری و معمارینوین در این فضا هر چه بیشتر از قبل خود را به بیننده می نمایاند. مهندسین معمار در این فضا تمامی داشته های خود از هنر معماری و دانش معماری را در قالب وسایل زیبا، به نمایش می گذارند. صندلی های منحنی با پشتی استیل هستند و میزها از هم جدا و تفکیک می شوند و فضاهای مستقلی را به وجود می آورند.

کلمات کلیدی: معماری داخلی، معماری مدرن، فضای داخلی و معماری داخلی، هنر معماری، دانش معماری، معماری داخلی رستوران، زیباترین معماری های جهان، هنر معماری مدرن، لوکس ترین معماری های جهان، طراحی معماری دکوراسیون داخلی رستوران، هندسین معمار، معماری لوکس رستورانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:05 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

معماری برجی که از طریق آن می توان چهار فصل را تعیین نمود

برج رادکان از معماری های شگفت انگیز در ایران است. معماری سنتی برج به صورتی علمی می باشد. جانمایی مکان های مختلف و قسمت های مختلف این برج به گونه ای است که می توان از روی آن چهار فصل را تعیین نمود. برج رادکان اثر ریاضیدان، ستاره شناس و دانشمند بزرگ ایران زمین، خواجه نصیرالدین طوسی می باشد و معماری این برج، در نوع خود بی نظیر است.

معماری برج رادکان دارای مشخصه هایی می باشد که باعث افتخار به معماری ایرانیان می باشد. با وجود تحقیقات مختلف در این برج صورت گرفته است، تنها بخشی از هویت نجومی برج و معماری منحصر به فرد برج شناخته شده است.

انتخاب مکان درب ها و دریچه ها و در کل جزییات معماری در این برج به هیچ عنوان اتفاقی نیست. درب ها درست در راستای طلوع یلدایی (آغاز زمستان) و غروب آغاز تابستان در پهنه ی برج ساخته شده است. از روی این برج می توان سال کبیسه، آغاز نوروز را تعیین نمود.

ارتفاع معماری برج 35 متر می باشد. قطر داخلی برج 14 متر است. برج رادکان در استان خراسان رضوی و در 80 کیلومتری مشهد در مسیر چناران در محل شهر قدیم رادکان قرار دارد. معماری ایرانی و معماری سنتی به کار رفته در این برج در نوع خود بی نظیر است و تنها برجی است که مشخصه های نجومی فروانی دارد.

کلمات کلیدی: برج رادکان، معماری های شگفت انگیز در ایران، معماری سنتی، معماری ایرانی، معماری برج رادکان، جزییات معماری، ارتفاع معماری برج، معماری ایرانیان، معماری منحصر به فرد برجادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:05 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

لیست مشاورین املاک در پاسداران تهران

مشاور املاک در تهران، مشاورین املاک در محدوده ی پاسداران تهران، مشاور املاک در خیابان پاسداران، آژانس املاک در پاسداران تهران، مشاور املاک در پاسداران پایین تر از برج سفید نبش نیستان پنجم، پلاک 236، مشاور املاک درفک

مشاور املاک در تهران، مشاورین املاک در محدوده ی پاسداران تهران، مشاور املاک در خیابان پاسداران، آژانس املاک در پاسداران تهران، مشاور املاک در پاسداران بین دشتستان هفتم و هشتم، پلاک 172، مشاور املاک خانه پدری

مشاور املاک در تهران، مشاورین املاک در محدوده ی پاسداران تهران، مشاور املاک در خیابان پاسداران، آژانس املاک در پاسداران تهران، مشاور املاک در پاسداران خیابان شهید کلاهدوز بعد از دلبخواه، پلاک 459، مشاور املاک ویدا

مشاور املاک در تهران، مشاورین املاک در محدوده ی پاسداران تهران، مشاور املاک در خیابان پاسداران، آژانس املاک در پاسداران تهران، مشاور املاک در پاسداران شهید اخوان گیلان شرقی کوی بابک، پلاک 19، مشاور املاک 110

مشاور املاک در تهران، مشاورین املاک در محدوده ی پاسداران تهران، مشاور املاک در خیابان پاسداران، آژانس املاک در پاسداران تهران، مشاور املاک در پاسداران روبروی موسسه ی علوم بانکی، پلاک 172، مشاور املاک نهایت

مشاور املاک در تهران، مشاورین املاک در محدوده ی پاسداران تهران، مشاور املاک در خیابان پاسداران، آژانس املاک در پاسداران تهران، مشاور املاک در پاسداران بعد از میدان هروی کوی گلستان، پلاک 2/215، مشاور املاک بهمن

مشاور املاک در تهران، مشاورین املاک در محدوده ی پاسداران تهران، مشاور املاک در خیابان پاسداران، آژانس املاک در پاسداران تهران، مشاور املاک در پاسداران نبش دشتستان پنجم، پلاک 148، مشاور املاک آرام

کلمات کلیدی: مشاور املاک در تهران، مشاورین املاک در محدوده ی پاسداران تهران، مشاور املاک در خیابان پاسداران، آژانس املاک در پاسداران تهران، مشاور املاک در پاسداران، مشاور املاکادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:04 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

کلاهبرداری 20 میلیاردی تعاونی مسکن

به گزارش ایران و به نقل از یکی از خریداران مسکن که اقدام به تهیه ملک مسکونی و خریداری آپارتمان مسکونی کرده بود، از کلاهبرداری 20 میلیاردی تعاونی مسکن خبر می دهد. شخصی به نام ابراهیم به دفاتر روزنامه مراجعه نموده است و خواهان رسیدگی به شکایت و نوشتن شرح حالش در رابطه با کلاهبرداری مسکن شده است.

وی گفت: در برابر تعاونی مسکن شهرسازی تعدادی تصویر از ساختمان های مسکونی که قرار بود در کنار دریاچه چیتگر ساخته شود، زده شده بود. تمامی مدارک تعاونی با آرم شهرداری به خریداران داده می شد. هر یک از خریداران مسکن و متقاضیان خرید مسکن با پرداخت مبالغ مختلف از 10 تا 70 میلیون تومان، برای خرید ملک مسکونی اقدام نمودند. ابراهیم و 70 نفر دیگر با پرداخت 70 میلیون تومان و فروش تمام دارایی های خود برای خرید خانه، پول های خود را به این تعاونی دادند.

ابراهیم نامه ای را ارائه می دهد که در آن این چنین نوشته شده است: تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه 5 تهران به شماره ثبت 12104 در سال 73 تاسیس شده است. هیات مدیره و مدیر عامل از اعضای شهرداری تهران نیستند. شهرداری تهران دخل و تصرفی در چگونگی فعالیت های مسکن و ساخت و سازهای انجام شده در تعاونی نداشته است. تعاونی مسکن مذکور دارای شخصیت مستقل می باشد.

شهرداری منطقه 5 بعد از کلاهبرداری 20 میلیاردی تعاونی مسکن، با نامه نگاری به مراکز مختلف به کلی خود را کنار کشیده است. عنوان می شود تعاونی از آرم و لوگوی شهرداری منطقه 5 برای نامه های مربوط به ساختمان های مسکونی، سوء استفاده کرده است.

کلمات کلیدی: ساختمان های مسکونی، تعاونی مسکن، شهرداری منطقه 5 تهران، تعاونی مسکن کارگران شهرداری، فعالیت های مسکن و ساخت و ساز، متقاضیان خرید مسکن، خریداران مسکن، متقاضیان خرید مسکن، کلاهبرداری مسکنادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:04 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

کاهش پروانه های ساختمان مقدمه ای بر رونق مسکن

به گزارش ایسنا، کاهش صدور پروانه های ساختمان در دو تا سه سال اخیر، مقدمه ای بر رونق بازار مسکن بوده است و سبب شده است از اواخر سال 1394 مقداری رونق مسکن و افزایش در خرید و فروش مسکن را شاهد باشیم. به گفته کارشناسان مسکن، بعد از صدور پروانه ی ساختمان با فاصله زمانی 2 تا 3 سال حجم گسترده ای از املاک مسکونی در بازار ملک عرضه می گردد. در حال حاضر میزان صدور پروانه ساختمان یک سوم مقدار تقاضای خرید مسکن در بازار می باشد. در نتیجه می توان گفت با شروع صدور پروانه ساختمان برای 3 سال آینده شاهد افزایش آپارتمان های مسکونی نوساز در بازار ملک مسکونی خواهیم بود.

بهروز ملکی کارشناس مسکن در این باره می گوید: در سال های 90 و 91 تهران به کارگاه ساختمان سازی تبدیل شده بود. این امر به رکود مسکن انجامید. از بهار 95 کاهش سرعت ساخت و ساز و تولید ملک مسکونی به وضوح دیده می شود. در بهار 95 تعداد 1793 پروانه ساختمانی برای 15 هزار و 712 واحد مسکونی صادر گردیده است. این تعداد پروانه صادر شده ساختمان مسکونی، از مدت مشابه در سال گذشته 21.7 درصد کمتر بوده است. در یکسال ایر 15 هزار واحد مسکونی معامله شده است. با این حساب تعداد صدور پروانه ساختمان یک سوم معاملات ملکی می باشد.

250 هزار واحد مسکونی خالی و ملک مسکونی خالی در تهران وجود دارد. کاهش صدورپروانه ساختمان علتی برای فروش این واحدهای مسکونی خواهد بود. از نیمه ی دوم سال 96 احتمالا افزایش در تعداد صدور پروانه ساختمان را شاهد خواهیم بود. کاهش عرضه، کاهش سود بانکی و افزایش صادرات نفت مقدمه ای برای رونق مسکن خواهد بود.

کلمات کلیدی: واحد مسکونی خالی، ملک مسکونی خالی، کاهش صدور پروانه ساختمان، واحدهای مسکونی، تولید ملک مسکونی، کاهش سرعت ساخت و ساز، آپارتمان های مسکونی نوساز، بازار ملک مسکونی، املاک مسکونی، بازار ملک، خرید مسکن، کارشناسان مسکن، رونق مسکن، خرید و فروش مسکن، آپارتمان های مسکونی نوسازادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:03 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

تعداد صفحات :42   <   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   >  
استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.