جستجو در وبلاگ

درباره ما

آخرين مطالب

بایگانی

آمار وبلاگقیمت هر متر مربع آپارتمان در منطقه 7 تهران

آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، آپارتمان مسکونی در سبلان شمالی تهران، آپارتمان مسکونی در محسن آزادی، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران 3.900.000 تومان

آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، آپارتمان مسکونی در خواجه نظام تهران، آپارتمان مسکونی در مانگار، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران 3.500.000 تومان

آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، آپارتمان مسکونی در آپادانا تهران، آپارتمان مسکونی در مرغاب، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران 7.600.000 تومان

آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، آپارتمان مسکونی در باغ سبا تهران، آپارتمان مسکونی در تهران، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران 5.500.000 تومان

آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، آپارتمان مسکونی در میدان سپاه تهران، آپارتمان مسکونی در تهران، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران 4.700.000 تومان

آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، آپارتمان مسکونی در شریعتی تهران، آپارتمان مسکونی در پل صدر، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران 9.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، آپارتمان مسکونی در شریعتی تهران، آپارتمان مسکونی در ماهروزاده، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران 11.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، آپارتمان مسکونی در سهره وردی شمالی تهران، آپارتمان مسکونی در اندیشه، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران 8.600.000 تومان

آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، آپارتمان مسکونی در سهره وردی شمالی تهران، آپارتمان مسکونی در ابن یمین، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران 7.500.000 تومان

کلمات کلیدی: آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، آپارتمان مسکونی در سبلان شمالی تهران، آپارتمان مسکونی در تهران، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهرانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:03 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

فهرست قیمت آپارتمان های منطقه 18 تهران

قیمت خرید آپارتمان در تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه 18 تهران، آپارتمان برای خرید در امیر آباد باباطاهر، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید هر متر آپارتمان 7.100.000 تومان

قیمت خرید آپارتمان در تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه 18 تهران، آپارتمان برای خرید در امیر آباد کارگر شمالی، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید هر متر آپارتمان 6.200.000 تومان

قیمت خرید آپارتمان در تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه 18 تهران، آپارتمان برای خرید در جمشیدیه جبلی، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید هر متر آپارتمان 12.000.000 تومان

قیمت خرید آپارتمان در تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه 18 تهران، آپارتمان برای خرید در قائم مقام فراهانی مشاهیر، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید هر متر آپارتمان 6.700.000 تومان

قیمت خرید آپارتمان در تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه 18 تهران، آپارتمان برای خرید در محدوده پارک ساعی، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید هر متر آپارتمان 8.000.000 تومان

قیمت خرید آپارتمان در تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه 18 تهران، آپارتمان برای خرید در یوسف آباد بوعلی سینا، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید هر متر آپارتمان 6.500.000 تومان

قیمت خرید آپارتمان در تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه 18 تهران، آپارتمان برای خرید در یوسف آباد جهان آرا، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید هر متر آپارتمان 6.500.000 تومان

قیمت خرید آپارتمان در تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه 18 تهران، آپارتمان برای خرید در یوسف آباد خیابان 11، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید هر متر آپارتمان 8.500.000 تومان

قیمت خرید آپارتمان در تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه 18 تهران، آپارتمان برای خرید در یوسف آباد جهان مهر، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید هر متر آپارتمان 6.500.000 تومان

قیمت خرید آپارتمان در تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه 18 تهران، آپارتمان برای خرید در یوسف آباد بیستون، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید هر متر آپارتمان 9.000.000 تومان

کلمات کلیدی: قیمت خرید آپارتمان در تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه 18 تهران، آپارتمان برای خرید در امیر آباد باباطاهر، سال ساخت آپارتمان مسکونی نوساز، قیمت خرید هر متر آپارتمانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:03 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

فروش آپارتمان در خواجو اصفهان

آپارتمان برای فروش در اصفهان، آپارتمان مسکونی در خواجو اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در خواجو 145 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در خواجو اصفهان 1.200.000.000 تومان

آپارتمان برای فروش در اصفهان، آپارتمان مسکونی در خواجو اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در خواجو 118 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در خواجو اصفهان 450.000.000 تومان

آپارتمان برای فروش در اصفهان، آپارتمان مسکونی در خواجو اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در خواجو 92 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در خواجو اصفهان 335.000.000 تومان

آپارتمان برای فروش در اصفهان، آپارتمان مسکونی در خواجو اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در خواجو 135 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در خواجو اصفهان 810.000.000 تومان

آپارتمان برای فروش در اصفهان، آپارتمان مسکونی در خواجو اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در خواجو 180 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در خواجو اصفهان 1.260.000.000 تومان

آپارتمان برای فروش در اصفهان، آپارتمان مسکونی در خواجو اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در خواجو 130 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در خواجو اصفهان 900.000.000 تومان

آپارتمان برای فروش در اصفهان، آپارتمان مسکونی در خواجو اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در خواجو 215 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در خواجو اصفهان 770.000.000 تومان

آپارتمان برای فروش در اصفهان، آپارتمان مسکونی در خواجو اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در خواجو 156 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در خواجو اصفهان 885.000.000 تومان

آپارتمان برای فروش در اصفهان، آپارتمان مسکونی در خواجو اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در خواجو 185 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در خواجو اصفهان 1.378.000.000 تومان

کلمات کلیدی: آپارتمان برای فروش در اصفهان، آپارتمان مسکونی در خواجو اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در خواجو، قیمت خرید آپارتمان در خواجو اصفهانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:03 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

فروش آپارتمان در خانه اصفحان اصفهان

فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان در خانه اصفحان، متراژ آپارتمان مسکونی 460 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان 1.300.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان در خانه اصفحان، متراژ آپارتمان مسکونی 114 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان 150.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان در خانه اصفحان، متراژ آپارتمان مسکونی 128 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان 300.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان در خانه اصفحان، متراژ آپارتمان مسکونی 95 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان 300.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان در خانه اصفحان، متراژ آپارتمان مسکونی 68 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان 180.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان در خانه اصفحان، متراژ آپارتمان مسکونی 100 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان 230.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان در خانه اصفحان، متراژ آپارتمان مسکونی 135 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان 400.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان در خانه اصفحان، متراژ آپارتمان مسکونی 109 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان 218.000.000 تومان

فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان در خانه اصفحان، متراژ آپارتمان مسکونی 90 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان 180.000.000 تومان

کلمات کلیدی: فروش آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان در خانه اصفحان، متراژ آپارتمانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:02 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

ساز افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر پردیس کوک شد

دنیای پنجره از احتمال افزایش قیمت ملک مسکونی و واحدهای مسکونی در پروژه مسکن مهر پردیس گزارش می دهد. چندی پیش برای تسریع در روند ساخت و ساز مسکن در پروژه مسکن مهر پردیس، افزایش مبلغ تسهیلات مسکن و وام مسکن به اندازه 10 میلیون تومان مطرح گردید. با این حال این افزایش قیمت برای سازندگان مسکن و تولید کنندگان واحدهای مسکونی در این پروژه مسکونی، کفایت نکرده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، چندی پیش خواهان تسریع در پرداخت وام مسکن 10 میلیونی برای واحدهای مسکونی در مسکن مهر پردیس گردید تا بتوان ساخت و ساز این پروژه را در مدت  زمان کمتری انجام داد. پیمانکاران مسکن در این پروژه تا بهمن ماه سال آینده مهلت خواسته اند اما از آنها خواسته شده است تلاش خود را بکنند تا پایان نیمه ی نخست سال آینده، واحدهای مسکونی فوق را تحویل دهند.

سازندگان مسکن برای افزایش قیمت واحدهای مسکونی در این پروژه در حال مقدمه چینی هستند. دلیل این امر هم شرایط سخت ساخت و ساز و تولید مسکن در این منطقه است. آنها از شرایط سخت پروژه مسکن مهر پردیس و شرایط خشن منطقه خبر می دهند. دلیل افزایش قیمت در واحدهای مسکونی را این امر می دانند زیرا معتقدند افزایش سختی ساخت و ساز باعث می شود هزینه های ساخت واحدهای مسکونی و املاک مسکونی تا حد زیادی افزایش یابد. برخی کارشناسان مسکن پیش بینی می کنند با توجه به گلایه های موجود در بازار مسکن این پروژه احتمال افزایش قیمت برای این واحدهای مسکونی وجود دارد.

کلمات کلیدی: واحدهای مسکونی، ساخت و ساز و تولید سمکن، مسکن مهر پردیس، سازندگان مسکن، پروزه مسکن مهر، املاک مسکونی، کارشناسان مسکن، پیمانکاران مسکن، تسریع در پرداخت وام مسکن، وزیر راه و شهرسازی، افزایش سختی ساخت و ساز، تسهیلات مسکن، وام مسکن، تولید کنندگان واحدهای مسکونیادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:02 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

رهن و اجاره آپارتمان لوکس در آتشگاه اصفهان

آپارتمان لوکس برای اجاره در آتشگاه، آپارتمان لوکس در اصفهان برای رهن و اجاره، آپارتمان مسکونی در آتشگاه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در آتشگاه 160 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان لوکس در آتشگاه اصفهان 50.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان در آتشگاه اصفهان 2.000.000 تومان

آپارتمان لوکس برای اجاره در آتشگاه، آپارتمان لوکس در اصفهان برای رهن و اجاره، آپارتمان مسکونی در آتشگاه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در آتشگاه 103 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان لوکس در آتشگاه اصفهان 60.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان در آتشگاه اصفهان 1.800.000 تومان

آپارتمان لوکس برای اجاره در آتشگاه، آپارتمان لوکس در اصفهان برای رهن و اجاره، آپارتمان مسکونی در آتشگاه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در آتشگاه 240 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان لوکس در آتشگاه اصفهان 50.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان در آتشگاه اصفهان 1.300.000 تومان

آپارتمان لوکس برای اجاره در آتشگاه، آپارتمان لوکس در اصفهان برای رهن و اجاره، آپارتمان مسکونی در آتشگاه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در آتشگاه 170 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان لوکس در آتشگاه اصفهان 30.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان در آتشگاه اصفهان 3.500.000 تومان

آپارتمان لوکس برای اجاره در آتشگاه، آپارتمان لوکس در اصفهان برای رهن و اجاره، آپارتمان مسکونی در آتشگاه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در آتشگاه 115 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان لوکس در آتشگاه اصفهان 20.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان در آتشگاه اصفهان 1.100.000 تومان

کلمات کلیدی: آپارتمان لوکس برای اجاره در آتشگاه، آپارتمان لوکس در اصفهان برای رهن و اجاره، آپارتمان مسکونی در آتشگاه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در آتشگاه، قیمت رهن آپارتمان لوکس در آتشگاه اصفهان، اجاره ماهانه آپارتمان در آتشگاه اصفهانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:01 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

رهن و اجاره آپارتمان در چهار دیواری تهران

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در تهران، آپارتمان مسکونی در چهار دیواری تهران، متراژ آپارتمان در چهاردیواری تهران 70 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان مسکونی 20.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان 1.400.000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در تهران، آپارتمان مسکونی در چهار دیواری تهران، متراژ آپارتمان در چهاردیواری تهران 80 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان مسکونی 50.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان 600.000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در تهران، آپارتمان مسکونی در چهار دیواری تهران، متراژ آپارتمان در چهاردیواری تهران 60 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان مسکونی 30.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان 900.000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در تهران، آپارتمان مسکونی در چهار دیواری تهران، متراژ آپارتمان در چهاردیواری تهران 62 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان مسکونی 40.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان 500.000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در تهران، آپارتمان مسکونی در چهار دیواری تهران، متراژ آپارتمان در چهاردیواری تهران 70 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان مسکونی 30.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان 1.200.000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در تهران، آپارتمان مسکونی در چهار دیواری تهران، متراژ آپارتمان در چهاردیواری تهران 87 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان مسکونی 20.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان 1.300.000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در تهران، آپارتمان مسکونی در چهار دیواری تهران، متراژ آپارتمان در چهاردیواری تهران 140 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان مسکونی 50.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان 4.000.000 تومان

کلمات کلیدی: رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در تهران، آپارتمان مسکونی در چهار دیواری تهران، متراژ آپارتمان در چهاردیواری تهران، قیمت رهن آپارتمان مسکونی، اجاره ماهانه آپارتمانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:01 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

رمز گشایی از ساختار بازار مسکن محقق گردید

در سال گذشته همایشی با عنوان چشم انداز بازار مسکن در سال 95، برگزار گردید. در این همایش چند پیش بینی در بازار مسکن محقق گردید. با اتمام سال 95 شاهد این مهم هستیم که 5 پیش بینی کارشناسان مسکن در سال گذشته برای روند بازار مسکن 95، به طور کامل محقق گردیده است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در همایش سال 94 روند بازار ملک مسکونی را برای 11 ماهه ی ابتدایی 95 پیش بینی نمودند. انتظارات پیش رو برای بازار مسکن به صورت کامل محقق گردیده است.

پیش بینی های بازار مسکن و روند بازار ملک، از این قرار بود: افزایش ظرفیت در بازار معاملات ملک، رشد قیمت مسکن حول و حوش تورم عمومی در جامعه، کاهش نرخ بازدهی در بازار مسکن، نا امن شدن بازار مسکن برای سفته بازان، نقش واحدهای مسکونی نوساز در کنترل جو بانک مسکن، نوسان خفیف قیمت مسکن، افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری ساخت و ساز

در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96، پیش بینی هایی برای بازار اقتصادی 96 و همچنین روند بازار ملک مسکونی ارائه گردید. در این همایش آقای حسین عبده تبریزی از پارادایم های حاکم بر بازار مسکن 96 با توجه به وقایع گذشته و حال بازار مسکن، صحبت خواهند نمود و پیش بینی های خود را با توجه به روندهای گذشته و حال بازار مسکن ارائه خواهند نمود.

کلمات کلیدی: روند بازار ملک مسکونی، پارادایم های حاکم بر بازار مسکن، پیش بینی های بازار مسکن و روند بازار ملک، افزایش ظرفیت در بازار معاملات ملک، رشد قیمت مسکن، کاهش نرخ بازدهی در بازار مسکن، نا امن شدن بازار مسکن برای سفته بازان، نقش واحدهای مسکونی نوساز در کنترل جو بانک مسکن، نوسان خفیف قیمت مسکن، افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری ساخت و سازادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:00 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید ویلا لوکس در محله های خوب اصفهان

خرید ویلا مسکونی در اصفهان، خرید ویلا در محله های خوب اصفهان، ویلا مسکونی در رزمندگان، ویلا مسکونی لوکس برای فروش، متراژ ویلا مسکونی در اصفهان 400 متر، مساحت زمین ویلا مسکونی 290 متر، قیمت خرید ویلا در اصفهان 900.000.000 تومان

خرید ویلا مسکونی در اصفهان، خرید ویلا در محله های خوب اصفهان، ویلا مسکونی در رزمندگان، ویلا مسکونی لوکس برای فروش، متراژ ویلا مسکونی در اصفهان 250 متر، مساحت زمین ویلا مسکونی 200 متر، قیمت خرید ویلا در اصفهان 750.000.000 تومان

خرید ویلا مسکونی در اصفهان، خرید ویلا در محله های خوب اصفهان، ویلا مسکونی در رزمندگان، ویلا مسکونی لوکس برای فروش، متراژ ویلا مسکونی در اصفهان 164 متر، مساحت زمین ویلا مسکونی 273 متر، قیمت خرید ویلا در اصفهان 360.000.000 تومان

خرید ویلا مسکونی در اصفهان، خرید ویلا در محله های خوب اصفهان، ویلا مسکونی در رزمندگان، ویلا مسکونی لوکس برای فروش، متراژ ویلا مسکونی در اصفهان 120 متر، مساحت زمین ویلا مسکونی 153 متر، قیمت خرید ویلا در اصفهان 480.000.000 تومان

خرید ویلا مسکونی در اصفهان، خرید ویلا در محله های خوب اصفهان، ویلا مسکونی در رزمندگان، ویلا مسکونی لوکس برای فروش، متراژ ویلا مسکونی در اصفهان 110 متر، مساحت زمین ویلا مسکونی 70 متر، قیمت خرید ویلا در اصفهان 130.000.000 تومان

خرید ویلا مسکونی در اصفهان، خرید ویلا در محله های خوب اصفهان، ویلا مسکونی در رزمندگان، ویلا مسکونی لوکس برای فروش، متراژ ویلا مسکونی در اصفهان 280 متر، مساحت زمین ویلا مسکونی 170 متر، قیمت خرید ویلا در اصفهان 448.000.000 تومان

خرید ویلا مسکونی در اصفهان، خرید ویلا در محله های خوب اصفهان، ویلا مسکونی در رزمندگان، ویلا مسکونی لوکس برای فروش، متراژ ویلا مسکونی در اصفهان 200 متر، مساحت زمین ویلا مسکونی 300 متر، قیمت خرید ویلا در اصفهان 1.020.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید ویلا مسکونی در اصفهان، خرید ویلا در محله های خوب اصفهان، ویلا مسکونی در رزمندگان، ویلا مسکونی لوکس برای فروش، متراژ ویلا مسکونی در اصفهان، مساحت زمین ویلا مسکونی، قیمت خرید ویلا در اصفهانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 11:00 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید و فروش آپارتمان در کاوه اصفهان

خرید آپارتمان در اصفهان، آپارتمان برای فروش در کاوه اصفهان، فروش آپارتمان در کاوه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در کاوه اصفهان 163 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در اصفهان 570.000.000 تومان

خرید آپارتمان در اصفهان، آپارتمان برای فروش در کاوه اصفهان، فروش آپارتمان در کاوه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در کاوه اصفهان 105 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در اصفهان 295.000.000 تومان

خرید آپارتمان در اصفهان، آپارتمان برای فروش در کاوه اصفهان، فروش آپارتمان در کاوه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در کاوه اصفهان 100 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در اصفهان 200.000.000 تومان

خرید آپارتمان در اصفهان، آپارتمان برای فروش در کاوه اصفهان، فروش آپارتمان در کاوه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در کاوه اصفهان 110 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در اصفهان 297.000.000 تومان

خرید آپارتمان در اصفهان، آپارتمان برای فروش در کاوه اصفهان، فروش آپارتمان در کاوه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در کاوه اصفهان 120 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در اصفهان 336.000.000 تومان

خرید آپارتمان در اصفهان، آپارتمان برای فروش در کاوه اصفهان، فروش آپارتمان در کاوه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در کاوه اصفهان 110 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در اصفهان 270.000.000 تومان

خرید آپارتمان در اصفهان، آپارتمان برای فروش در کاوه اصفهان، فروش آپارتمان در کاوه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در کاوه اصفهان 84 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در اصفهان 189.000.000 تومان

خرید آپارتمان در اصفهان، آپارتمان برای فروش در کاوه اصفهان، فروش آپارتمان در کاوه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در کاوه اصفهان 97 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در اصفهان 290.000.000 تومان

خرید آپارتمان در اصفهان، آپارتمان برای فروش در کاوه اصفهان، فروش آپارتمان در کاوه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در کاوه اصفهان 105 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در اصفهان 315.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید آپارتمان در اصفهان، آپارتمان برای فروش در کاوه اصفهان، فروش آپارتمان در کاوه اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی در کاوه اصفهان، قیمت خرید آپارتمان در اصفهانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:59 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

تعداد صفحات :42   <   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   >  
استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.