جستجو در وبلاگ

درباره ما

آخرين مطالب

بایگانی

آمار وبلاگدو علت عمده عدم رونق مسکن در سال 95

به گزارش ایسنا، ایرج رهبر از کارشناسان مسکن در رابطه با مشکلات موجود در بازار مسکن، رکود مسکن و علل عمده عمدم رونق مسکن در سال 95 اظهاراتی را بیان نمودند. ایشان در این باره گفتند: عدم ورود بخش مسکن به رونق، دو دلیل عمده دارد. اول این مسئله که هزینه های تولید مسکن بالاست. مردم توان خرید مسکن و تهیه ملک مسکونی مورد نظر خود را ندارند. دوم آنکه سازندگان مسکن و تولیدکنندگان ملک مسکونی شرایط سختی دارند.

ایشان اضافه کرد: در سال های اخیر حمایت از تولیدکنندگان ملک مسکونی کم شده است. دولت باید برنامه ای جامع و پایدار در این زمینه ارائه نماید. نیاز مردم نیز به خرید ملک مسکونی و واحدهای مسکونی به تعداد 1 میلیون واحد وجود دارد. اما نمی توانند برای تهیه منازل مسکونی مورد نظر خود اقدام نمایند. از طرفی شرایطی در اقتصاد کشور ایجاد شنده است که مردم از شک و تردید بیرون آیند و معاملات ملکی معلق را انجام دهند و آنها را به ثمر برسانند.

وی به تسهیلات مسکن و پرداخت وام مسکن از سوی بانک مسکن اشاره نمود و افزود: تسهیلات مسکن برای خرید خانه کافی نیست. تسهیلات 80 میلیونی مسکن، نیاز به 40 میلیون تومان نیاز به سپرده یک ساله دارد و مبلغ وام این تسهیلات، ماهانه 1 میلیون تومان است. رقم وام مسکن گفته شده 82 فقره در سال بیشتر نمی باشد. اقشار ضعیف خود به خود از دایره وام 80 میلیونی مسکن حذف خواهند شد.

کلمات کلیدی: تسهیلات مسکن، پرداخت وام مسکن، بانک مسکن، تسهیلات 80 میلیونی مسکن، رقم وام مسکن، معاملات ملکی، خرید ملک مسکونی، تولیدکنندگان ملک مسکونی، واحدهای مسکونی، سازندگان مسکن، تهیه ملک مسکونی، کارشناسان مسکن، رکود مسکن، عدم رونق مسکنادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:52 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید و فروش مشهد در محدوده مهدی مشهد

خرید و فروش آپارتمان در مشهد، آپارتمان در محدوده مهدی مشهد، متراژ آپارتمان مسکونی 193 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 810.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در مشهد، آپارتمان در محدوده مهدی مشهد، متراژ آپارتمان مسکونی 150 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 550.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در مشهد، آپارتمان در محدوده مهدی مشهد، متراژ آپارتمان مسکونی 92 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 260.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در مشهد، آپارتمان در محدوده مهدی مشهد، متراژ آپارتمان مسکونی 160 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 500.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در مشهد، آپارتمان در محدوده مهدی مشهد، متراژ آپارتمان مسکونی 215 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 860.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در مشهد، آپارتمان در محدوده مهدی مشهد، متراژ آپارتمان مسکونی 154 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 310.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در مشهد، آپارتمان در محدوده مهدی مشهد، متراژ آپارتمان مسکونی 185 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 573.500.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در مشهد، آپارتمان در محدوده مهدی مشهد، متراژ آپارتمان مسکونی 125 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 250.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در مشهد، آپارتمان در محدوده مهدی مشهد، متراژ آپارتمان مسکونی 200 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 1.040.000.000 تومان

خرید و فروش آپارتمان در مشهد، آپارتمان در محدوده مهدی مشهد، متراژ آپارتمان مسکونی 155 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 490.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید و فروش آپارتمان در مشهد، آپارتمان در محدوده مهدی مشهد، متراژ آپارتمان مسکونی، قیمت خرید آپارتمان مسکونیادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:51 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید و فروش آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، فروش آپارتمان در ابن سینا اصفهان، آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی فروشی در ابن سینا 130 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 320.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، فروش آپارتمان در ابن سینا اصفهان، آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی فروشی در ابن سینا 77 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 190.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، فروش آپارتمان در ابن سینا اصفهان، آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی فروشی در ابن سینا 92 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 215.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، فروش آپارتمان در ابن سینا اصفهان، آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی فروشی در ابن سینا 100 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 235.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، فروش آپارتمان در ابن سینا اصفهان، آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی فروشی در ابن سینا 83 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 220.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، فروش آپارتمان در ابن سینا اصفهان، آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی فروشی در ابن سینا 114 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 265.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، فروش آپارتمان در ابن سینا اصفهان، آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی فروشی در ابن سینا، قیمت خرید آپارتمان مسکونیادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:51 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید و فروش آپارتمان لوکس در فلاک در شهرک غرب

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 136 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.250.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 130 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.300.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 135 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.450.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 160 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.800.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 120 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.250.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 140 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.800.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 131 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.703.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 136 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.088.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غربادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:50 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید و فروش آپارتمان لوکس در دزاشیب

آپارتمان مسکونی در دزاشیب، آپارتمان برای خرید و فروش در دزاشیب، آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 95 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 905.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در دزاشیب، آپارتمان برای خرید و فروش در دزاشیب، آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 125 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 1.087.500.000 تومان

آپارتمان مسکونی در دزاشیب، آپارتمان برای خرید و فروش در دزاشیب، آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 125 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 1.062.500.000 تومان

آپارتمان مسکونی در دزاشیب، آپارتمان برای خرید و فروش در دزاشیب، آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 120 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 1.320.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در دزاشیب، آپارتمان برای خرید و فروش در دزاشیب، آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 92 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 700.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در دزاشیب، آپارتمان برای خرید و فروش در دزاشیب، آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 200 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 3.600.000.000 تومان

کلمات کلیدی: آپارتمان مسکونی در دزاشیب، آپارتمان برای خرید و فروش در دزاشیب، آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، متراژ آپارتمان مسکونی، قیمت خرید آپارتمانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:50 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید و فروش آپارتمان در حکیم نظامی اصفهان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان 132 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی 858.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان 80 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی 560.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان 106 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی 424.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان 71 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی 295.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان 200 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی 1.260.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان 130 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی 260.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان 115 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی 552.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامیادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:50 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید زمین مسکونی در تبریز تا 1000 متر

زمین مسکونی فروشی در تبریز، زمین مسکونی برای خرید و فروش در تبریز، زمین مسکونی در آذربایجان شرقی، متراژ زمین مسکونی برای فروش در تبریز 760 متر مربع، قیمت خرید زمین مسکونی در تبریز 983.000.000 تومان

زمین مسکونی فروشی در تبریز، زمین مسکونی برای خرید و فروش در تبریز، زمین مسکونی در آذربایجان شرقی، متراژ زمین مسکونی برای فروش در تبریز 750 متر مربع، قیمت خرید زمین مسکونی در تبریز 7.500.000.000 تومان

زمین مسکونی فروشی در تبریز، زمین مسکونی برای خرید و فروش در تبریز، زمین مسکونی در آذربایجان شرقی، متراژ زمین مسکونی برای فروش در تبریز 760 متر مربع، قیمت خرید زمین مسکونی در تبریز 11.500.000.000 تومان

زمین مسکونی فروشی در تبریز، زمین مسکونی برای خرید و فروش در تبریز، زمین مسکونی در آذربایجان شرقی، متراژ زمین مسکونی برای فروش در تبریز 809 متر مربع، قیمت خرید زمین مسکونی در تبریز 1.300.000.000 تومان

زمین مسکونی فروشی در تبریز، زمین مسکونی برای خرید و فروش در تبریز، زمین مسکونی در آذربایجان شرقی، متراژ زمین مسکونی برای فروش در تبریز 756 متر مربع، قیمت خرید زمین مسکونی در تبریز 1.060.000.000 تومان

کلمات کلیدی: زمین مسکونی فروشی در تبریز، زمین مسکونی برای خرید و فروش در تبریز، زمین مسکونی در آذربایجان شرقی، متراژ زمین مسکونی برای فروش در تبریز، قیمت خرید زمین مسکونی در تبریزادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:49 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید آپارتمان مسکونی در بندر انزلی

آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی 239 متر مربع، مساحت زمین مسکونی 900 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 1.800.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی 470 متر مربع، مساحت زمین مسکونی 1160 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 4.500.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی 220 متر مربع، مساحت زمین مسکونی 119 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 550.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی 370 متر مربع، مساحت زمین مسکونی 1000 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 250.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی 200 متر مربع، مساحت زمین مسکونی 800 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 650.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی 170 متر مربع، مساحت زمین مسکونی 446 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 500.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی 140 متر مربع، مساحت زمین مسکونی 8130 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 8.130.000.000 تومان

کلمات کلیدی: آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی، مساحت زمین مسکونی، قیمت خرید آپارتمانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:49 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید آپارتمان لوکس در صادقیه تهران

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 91 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 518.700.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 108 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 420.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 110 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 370.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 125 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 725.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 118 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 580.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 135 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 610.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 90 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 285.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 135 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 1.010.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 68 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 268.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 85 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 400.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه، قیمت خرید آپارتمانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:48 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

جایگزینی مسکن مهر پردیس با بافت فرسوده تهران

به گزارش ایسنا، یکی از سازندگان مسکن مهر به نام آقای ایرج رهبر در رابطه با پروژه مسکن مهر پردیس، به جایگزینی مسکن مهر پردیس با بافت فرسوده تهران اشاره نمود و عنوان کرد: شاید بهتر بود به جای پردیس، برای ساخت واحدهای مسکونی مسکن مهر، در بافت فرسوده ی تهران اقدام به ساخت و ساز و تهیه ملک مسکونی می نمودیم.

ایشان از شرایط سخت ساخت و ساز املاک مسکونی در پردیس خبر داد و اظهار نمود: شرایط سخت و خشن و توپوگرافی نامناسب محل پروژه مسکونی مسکن مهر، باعث شده است ما 5 سال در این منطقه گرفتار شویم. جغرافیای خشن و کوه های ناهموار موجود در منطقه، باعث شده است هزینه های زیر ساخت ها تا حد زیادی بالا رود. شاید اگر در مکان دیگری ساخت و ساز و تهیه مسکن صورت می گرفت، تامین هزینه ها راحت تر می شد.

وی افزود: می توانستیم به جای پردیس در داخل بافت فرسوده ی تهران زمین های ارزان قیمت مسکونی را تهیه نماییم و ساخت مسکن و املاک مسکونی را در آنجا به انجام برسانیم. درست است که طرح مسکن مهر هزینه ها را حذف نموده بود اما جانمایی نامناسب باعث بالا رفتن هزینه های ساخت و ساز و تولید مسکن گردید. به نظر من کنار گذاشتن کامل پروژه مسکن مهر اشتباه بود و به جای کنارگیری از ساخت و ساز در مسکن مهر بهتر بود اشکالات آن مرتفع می گردید.

کلمات کلیدی: زمین های ارزان قیمت مسکونی، ساخت مسکن، املاک مسکونی، طرح مسکن مهر، ساخت و ساز، تولید مسکن، پروزه مسکن مهر، تهیه مسکن، واحدهای مسکونی مسکن مهر، ساخت و ساز و تهیه ملک، مسکن مهر پردیس، سازندگان مسکنادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:48 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

تعداد صفحات :42   <   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   >  
استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.